மனமாற வாழ்த்தும்

wishing-abishakram

இனிய அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்


wishing-abishakram


அகிலத்தை காண வைத்து
அனுதினமும் மகிழ வைத்து
அணுஅணுவாய் ரசிக்க வைத்து
அவரவர் உதிரத்தில் கலந்து
இதயத்தில் உயிராய் வாழும்
அன்னையர் அனைவருக்கும்
என்சிரம் தாழ்ந்த வணக்கம்!

wishing-abishakram


அன்னையிலா உயிர்களும் இல்லை
அவரை நினையாத மனங்களும் இல்லை
அன்னைக்கு ஈடாக எவரும் இல்லை
அதனை மறுப்பார் உலகில் இல்லை !

அன்பில் இமயம் அன்னையர் தானே
அன்றும் என்றும் மாறாத நிலைதானே
தாயின் சிறந்ததொரு கோவில் இல்லை
தாயின் பாசம் வற்றாத கடலின் நிலை!
தாயை மறப்பவர் உயிரில்லா உடலே
இதயம் இருந்தும் இல்லாத நிலையே!


அன்னையை வணங்கிடுவீர் இமைபோல காத்திடுவீர்!wishing-abishakram

வாழ்க தமிழர்!
வளர்க தமிழ்!!
தமிழன் என்று சொல்லடா!
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!


Protected by Copyscape DMCA.com Protection Status

wishing-abishakram


Click
Share with your Friends


Mother's Day Wishes Copyright 2023 All Rights Reserved Abishak Ram